informació per a propietaris

  • Ser propietari d'un immoble dins del municipi de Sant Adrià de Besòs.
  • Disposar de cèdula d'habitabilitat.
  • Disposar del certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d'obtenir-ho.