Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Licitació del contracte d'assegurances dels immobles de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

Codi d'expedient: SS-001/17

Tipus d'expedient: Ordinàri

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Pressupost bàsic de licitació: 92.558,55

Valor estimat de contracte: 185.117,10€

Termini d'execució: Del 30 de juny de 2017 al 30 de juny de 2018.

Termini de presentació de les ofertes: 9 hores del 13 de juny de 2017.

Data de publicació del anunci de licitació: 12 de maig de 2017

Data obertura de pliques: 13 hores del 13 de juny de 2017 a Pla de Besòs


Descàrrega de documentació

Plec de clàusules administratives.pdf
Plec de prescripcions tècniques.pdf

Ànnex A i B.docx

Ànnex C.pdf

Ànnex 1.pdf

 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal